Haavoittamisesta ei puhuta

Metsästyksen yhteydessä haavoittuu vuosittain eläimiä. Osa löytyy, osa ei. Haavoittaminen on tabu. Se on epämiellyttävä puheenaihe, joka mielellään haluttaisiin lakaista maton alle. Hyvä asia on se, että osa metsästäjistä ymmärtää etiikkaa ja ennen kaikkea tekee toimia välttääkseen huonon laukauksen.  Riistalaukauksesta pyritään saamaan tehokas ja tarpeen vaatiessa laukaus osataan myös jättää väliin.

Kysymys on pitkälti oman henkilökohtaisen metsästysaseen hallinnasta sekä tilanteen lukutaidosta. Molemmat sisältyvät metsästystaitoihin.  Valitettavasti joka syksy tapaa metsästäjiä, joilla saaliin saamisen tarve ylittää selkeästi omat kyvyt. Tällöin syntyy helposti tilanne, jossa laukaus lähtee vaikka se olisi pitänyt jättää lähettämättä. Vaikka mitään ei näyttäisi tapahtuvan, voi olla, että riistaeläin sai osuman. Edessä on hidas kuolema tai kärsimys.  Hutiloinnin lisäksi vahinko voi sattua kenelle vaan.

 

Kun metsästäjätutkintoa ja metsästäjien koulutusta uudistettiin, metsästäjät tunnistivat tilanteen. Niin metsästyksen itsensä kannalta, kuin myös yhteiskunnan eettisten odotusten näkökulmasta, metsästykselle  asetetaan osaamistasovaatimus.

Metsästyksen julkikuva on nyt hyvä. Yksittäinen metsästäjä varmistaa jahdin onnistumisen ja tehokkaan riistalaukauksen harjoittelemalla riittävästi. Järjestelmät ja opettajat ovat olemassa. Pelkkä ampumataito ei riitä. On osattava myös metsästää. Kukaan ei voi väittää, että opastusta ei saa.

Metsästyksessä, kuten missä tahansa muusakin vaativassa toiminnassa tapahtuu virheitä. Olisi absurdia väittää, että näin ei tapahtuisi. Haavoittamisen tapahduttua pitää tuntua pahalta. Silloin tulee käydä pohdinta omista taidoista ja tilanteen lukutaidosta. Riista on etsittävä ja kärsimykset lopetettava voimia säästämättä. Tällöin ollaan yhä kiinni eettisyydessä. On kahdenlaisia metsästäjiä. Niitä, jotka ovat haavoittaneet sekä niitä, jotka eivät vielä ole haavoittaneet.

Panu Hiidenmies