Hukan hampaat vs. viranomaisen tilasto

Kun pienenä taapersin mukana metsästysretkillä, ainoa hukka joka haittasi koiria oli jälkien
kadottaminen. Joskus tuli hukka. Mutta sitten vain etsittiin uusi haju.
Nykyään koiran kohtaa aivan liian usein hukka, jonka jälkeen etsitään uusi koira.
Tällä yhä laajemmalle leviävällä hukalla on vahvat hampaat. Mutta lainsäädäntö ja –säätäjä
sekä viranomaiset, Riistakeskus mukaan lukien, ovat yllättävän hampaattomia tämän hukan
aiheuttamien ongelmien edessä.
Luonnonvaraskeskus julkaisi 8.11. uuden menetelmänsä susikannan ennustamiseksi vuoden
eri ajoille. Susikanta kun vaihtelee voimallisesti pitkin vuotta. Ja ovat ne myös varsin
liikkuvaista porukkaa.
LUKEn video siitä, kuinka susiennuste syntyy on hyvin tehty ja mielenkiintoinen. Siitä saa
selkeän käsityksen niistä menetelmistä, joiden avulla susien määrä ja liikkuminen
valistuneesti arvataan. Mutta myös pelottavan selkeän kuvan siitä, että hukka hampahineen
vaanii kaikkialla missä metsällä käydään, joillakin alueella epätodennäköisemmin mutta
kuitenkin.
Linkki LUKEn Youtube-kanavalle tässä- kannattaa katsoa!

Susien tappama hirviemä.
Kannanhoidollisessa metsästyksessä poistettu susi.

Lisää hukkia Länsi-Suomeen
Tuore susiarvaus povaa lisää reviirejä Länsi-Suomen alueelle. Vaeltajat löytävät pareja
itselleen, ja perustavat reviirin. Suomen Riistakeskus toivoo, että uutta täsmällisempää tietoa
kannan kehityksestä ja alueellisesta sijoittumisesta saadaan hyödynnettyä “vahinkojen
vähentämisen kohdentamisessa” mikä tarkoittanee sitä, että voidaan paremmin päättää mihin
annetaan lupia. Tieto auttaa myös tiedottamisessa, luonnollisesti.
Mutta yksinkertaisen stadilaismetsästäjän mutu-tuntumalla tehty susiarvaus on se, että pitäisi
ennenkaikkea antaa niitä lupia enemmän, runsaasti enemmän. Mieluummin heti.
Kun tilanne käy liian pahaksi, kansa tuppaa ryhtymään kansalaistottelemattomaksi. Ja kun
kansalaistottelemattomuuteen liittyy tuliaseiden käyttö, on seurauksena surullisia tarinoita.
Meillä on Suomessa hengissä ihmisiä, jotka tietävät tämän asian hieman liian hyvin omasta
kokemuksestaan. Joten ei mentäisi siihen suuntaan, muuten hukka perii.

Ehdotus: surusaattue eduskuntaan!
Oman käden oikeus ei ole oikeutta. Mutta räväkät otteet ovat sallittuja. Puoliksi syötyjä koiria
voisi esimerkiksi tuoda Eduskuntaan näytille isomman kuorman, metsästäjien
surusaattueessa. Jokohan stadilaisetkin päättäjät ymmärtäisivät mistä on kysymys?

 

Hukan suuhun joutunut ajokoira.

 

Teksti: Olli Kangas