Suuri riistamaa

 Suomea pidetään suurena riistamaana. Metsästys on ollut meille tärkeää ja vaikka merkitys on muuttunut, vähenemistä ei ole näköpiirissä. Metsästyksen muutokset ovat konkreettisia. Metsästystavat, koirien käyttö, tekniikka ja suhtautuminen metsästykseen ovat murroksessa. Toisaalta metsästys nähdään nautinnollisena sekä tavoiteltavana elämäntapaharrastuksena, toisaalta metsästäjiä pidetään työläisinä, jotka rajoittavat syntyviä vahinkoja metsästyksen keinoin. Riistaa on aina jonkun mielestä liian vähän tai liian paljon.
Suomi on suuri riistamaa monella mittarilla arvioituna. Meillä on paljon metsästäjiä, joista kasvava osuus on naisia. Metsästyksessä syntyy kaiken kaikkiaan suuri liikevaihto. Tähän voidaan laskea saalin arvon lisäksi, varustekauppa, yhteiskunnalliset hyödyt ja hyvinvointivaikutus. Pelkästään metsästyskoirien ympärillä on olemassa merkittävä ja kasvava liiketoiminta. Metsästyksen suunta kulkee vääjäämättä kohti markkinataloutta.
Itse metsästys on onneksi Suomessa vielä oikea kansanliike ja kaikkien ulottuvilla kukkaron koosta riippumatta. Mikäli näin ei olisi, vaikeutuisi metsästyksen puolesta puhuminen välittömästi. Jahtihenkilö näet istuu toistaiseksi monessa pirtissä tuomassa mielipidettään esiin.   
Suomea vertaillaan usein riistamaana Ruotsiin tai muihin eurooppalaisiin riistamaihin. Yhtä usein kuulee myös sen, että niihin verrattuna Suomi ei ole suuri riistamaa. On ja ei. Meillä on monenlaisia mielipiteitä riistamaa – asiassa kansallisestikin. Mielipiteet jakautuvat ääripäiden välillä lähes kaikkien riistalajien osalta.
Suomella on kaikki mahdollisuudet olla suuri riistamaa omasta ja muiden mielestä.  Se ei välttämättä olisi luontomaalle huono brändi noin kansainvälisestikään.
 
Panu Hiidenmies     

Vastaa