Turvallisuus ja tieto

Jousimetsästys yleistyy Suomessa aivan kuten tiedossa ja suunnitelmissa on ollut. Valkohäntäpeuran ottaminen mukaan jousiriistaksi pari vuotta sitten oli pitkän kehityksen tulos. Muutos toi jousen käytön aivan uudelle tasolle metsästyksessä. Suomi otti muutoksella askeleen kohti maailmalla tunnustettua perinteistä metsästysmuotoa. Uutiset jousijahdin etenemisestä ja onnistumisesta ovat menneet hyvin.

Uuden kulttuurin toimia olisi hyvä seurata. Suomen riistakeskuksen pitämään Oma riista palveluun olisi hyvä lisästä saalisilmoituksen kohtaan mahdollisuus ilmoittaa käytetystä aseesta. Näin saataisiin arvokasta tietoa jousiaseen käytön määristä. Tässäpä vinkki riistahallintoon.

Myös turvallisuuteen on syytä panostaa. Erityisesti jousiaseen käyttäjät ovat omaksuneet puupassin käytön. Vaikka puupassin käyttöön keskitytään ja se osataan, voi haavereita tapahtua. On tapahtunut jo Suomessakin.

Alan järjestöt voisivat järjestää turvallisuuskoulutuksia puupassin käytöstä ja ennenkaikkea metsästäjävakuutukseen tulisi lisätä ominaisuus, jolla putoamisista aiheutuneet vahingot korvattaisiin. Samalla vakuutuksella voitaisiin korvata kiväörivarustein torneista metsästävien putoamisesta aiheutuneet vahingot. Tämä ennen kuin joku loukkaa pahasti itsensä.

Tree stand safety instructor
Panu Hiidenmies